Heemstede, Blekersvaartweg 7 en 8

Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Dubbel woonhuis
Bouwjaar Voorgevel circa 1810, kern 1672
Architect Onbekend
Status Gemeentelijk monument

Dit half vrijstaande dubbele woonhuis is het oudste pand aan de Blekersvaart. Het pand grenst in het noorden aan een parkeerterreintje en een witgepleisterd pand, tegenwoordig kantorencomplex, maar tot 1944 de wasserij van de familie Visser; aan de zuidkant bevindt zich de vroegere paardenstal. Het huis is genoemd naar Adriaan Pauw, de ambachtsheer van Heemstede, die in 1630/1631 de Herenzandvaart liet graven. De vaarten stonden in verbinding met het Spaarne en dienden om het afgegraven duinzand af te voeren dat gebruikt werd voor stadsuitbreidingen en wegenaanleg.

Op deze plek was al in 1652 een blekerij gevestigd, die volgens de overlevering in 1672 afbrandde. De blekerij werd herbouwd en is tot 1944 als zodanig en later als wasserij in gebruik geweest. In 1965 is het pand gerestaureerd en gesplitst in twee woningen.

Meer dan twee eeuwen woont de blekersfamilie Visser in dit pand. HVHB-lid Lies Visser heeft zich in de jaren zeventig van de 20ste eeuw ingezet om het karakter van het voormalige blekersgebied te behouden. De demping van de vaart is voorkomen, maar op een groot gedeelte van de vroegere bleekvelden is een nieuwe woonwijk verrezen.

Bouwkundige beschrijving

Het woonhuis heeft een rechthoekige plattegrond met twee woonlagen en een dak met rode pannen. De kern van het huis dateert uit 1672. De gevel is van rode baksteen met een zwart geschilderde plint en dateert van circa 1810. Links en in het midden van de voorgevel bevinden zich twee deuren. De vensters op de benedenverdieping zijn schuifvensters, ze zijn voorzien van houten luiken. De vensters op de bovenverdieping zijn ook schuifvensters. In het dak bevinden zich vier kleine daklichten. De zijgevels zijn gepleisterd en in een lichte kleur geschilderd. Aan de achterkant bevinden zich een aanbouw en in de kap een kleine loggia.

Gemeentelijk monument

Het pand is een beeldbepalend gebouw langs de Blekersvaart schuin tegenover de Vaartbrug en heeft een gave hoofdvorm en gave details. Bovendien bezit het grote cultuurhistorische waarde als herinnering aan het rijke blekersverleden van Heemstede.

Naar boven