Heemstede, Blekersvaartweg 24

Oorspronkelijke functie Woonhuis en paardenstal
Huidige functie Woonhuis
Bouwjaar woonhuis 1896, stalgebouw mogelijk uit 1660
Architect Onbekend
Status Gemeentelijk monument

Halverwege de Blekersvaartweg staan een woonhuis en een voormalige paardenstal, die nu ook als woonruimte dient. Deze vroegere stal staat een stukje naar achter ten opzichte van het woonhuis. Samen geven deze panden een beeld van de grillige rooilijn die de Blekersvaartweg in vroeger tijden kende.

Bouwkundige beschrijving

Het woonhuis is gebouwd in 1896, maar heeft waarschijnlijk een oudere kern. Het heeft een rechthoekige plattegrond met één bouwlaag en een dak met rode pannen. Het puntdak heeft een decoratieve makelaar op de top. Een makelaar is een bekroning van een dak die de gevel verfraait en een bemiddelende rol zou spelen tussen hemel en aarde. In de voorgevel zit een sieranker. De schuiframen beneden hebben houten luiken en op de verdieping bevindt zich een openslaand raam. Het stalgebouw dateert waarschijnlijk uit 1660 en heeft een tuitgevel. In deze asymmetrische gevel zijn diverse muurankers aangebracht. Aan de linkerkant zitten twee grote openslaande deuren die herinneren aan de vroegere bestemming.

Belangrijke wijzigingen aan de panden zijn het wit schilderen van de muren van het woonhuis en het pleisteren en wit schilderen van de stal.

Gemeentelijk monument

De panden hebben cultuurhistorische waarde als voorbeeld van een 19de-eeuws woonhuis en een voormalige 17de-eeuwse paardenstal. De kleinschaligheid herinnert aan de oorspronkelijke bebouwing van de Blekersvaartweg, met zijn sterk verspringende rooilijnen en panden van wisselende grootte. Daarnaast hebben deze panden ook stedenbouwkundige waarde omdat de opvallende gevels en de verspringende rooilijn beeldbepalend zijn voor de Blekersvaartweg.

Naar boven