Heemstede, Glipperdreef 199: grenspalen, ter weerszijden van toegang tot Mariënheuvel

Oorspronkelijke functie Grenspalen
Huidige functie Geen
Bouwjaar Begin 19de eeuw
Architect Geen
Status Provinciaal monument

Deze vier grenspalen staan ter weerszijden van de toegang tot Mariënheuvel. Ze fungeerden oorspronkelijk als markering van de grens van het buiten Meer en Berg. Meer en Berg was een uitgestrekt landgoed, gelegen op de binnenduinstrook ten oosten van de Herenweg, met een woonhuis aan de Glipperweg. In 1907 liet de toenmalige eigenaar, jonkheer H.J. Deutz van Lennep, door architect Foeke Kuipers (1871-1954) een nieuw landhuis bouwen op een westelijker gelegen terrein en werd het oude woonhuis afgebroken. (Kuipers ontwierp o.a. ook de Industrieele Club aan de Dam in Amsterdam en het Polderhuis in Hoofddorp.) Het nieuwe landhuis met omgeving werd in 1946 gekocht door de Zusters Augustinessen en heet sindsdien Mariënheuvel. Het overige deel van Meer en Berg kwam in 1948 in bezit van de gemeente en werd toegevoegd aan het naastgelegen wandelbos Groenendaal, oorspronkelijk eveneens een buitenplaats, in 1913 door de gemeente aangekocht.

Beschrijving

De vier grenspalen zijn achthoekig van vorm, zijn uitgevoerd in hardsteen en worden gedekt door een halve bol. Gezien deze vorm dateren ze waarschijnlijk uit het begin van de 19de eeuw. De twee palen ten westen van het toegangshek, ter weerszijden van de weg, zijn aan één zijde gemerkt met de letter H (Heemstede), aan andere zijde met M-B (Meer en Berg). Onder het horizontale streepje staan de volgnummers. Bij de paal aan de noordzijde van de weg is dit I, bij de andere 8. Op de twee palen aan de oostzijde van het hek zijn geen merken (meer te vinden).

Voor de beschrijving van Mariënheuevel / Meer en Berg.

Provinciaal monument

De grenspalen zijn van cultuurhistorische betekenis als element uit de geschiedenis van landgoederen in Noord-Holland, in casu van de afbakening van particuliere terreinen.

Naar boven