Heemstede, Raadhuisplein / Van Merlenlaan: ensemble

Het complex Raadhuisplein-Van Merlenlaan ligt midden in Heemstede, aan de zuidkant van het Raadhuisplein. Het wordt gevormd door de bebouwing tussen Valkenburgerlaan in het oosten en de Groenendaalkade in het westen. In deze rij van gebouwen staat een rijksmonument: ‘Overlaan’ dat in gebruik was als raadhuis van 1855 tot 1906. In dat laatste jaar werd een nieuw raadhuis gebouwd en kreeg het nieuwe plein de naam Raadhuisplein. Daarvoor liep tot hier de Binnenweg die sinds de middeleeuwen de hoofdweg van Heemstede naar Haarlem vormde.

Tot het complex behoren Raadhuisplein 1, 3, 5, 7 en 9, en Van Merlenlaan 1, 3, 5, 7. Raadhuisplein 1 (het raadhuis) en Raadhuisplein 9 (‘Overlaan’) zijn rijksmonumenten, de overige panden zijn gemeentelijke monumenten.

Het complex heeft monumentale waarde door de bijzondere stedenbouwkundige samenhang van de relatief dicht op elkaar staande historische bebouwing en het open plein ertegenover, de villa-achtige vormen van de afzonderlijke gebouwen, de nabijheid van zowel het eerste raadhuis als het huidige raadhuis, de aanwezigheid van openbaar en privégroen, en door de herkenbaarheid en de ruime mate van gaafheid van zowel de bebouwing als van de (semi)openbare ruimte.

Het totale complex van historische villa’s is waardevol voor de gemeente Heemstede, met name vanwege de samenhang tussen stedenbouwkundige, architectuurhistorische en landschappelijke structuur en inrichting.

Naar boven