Heemstede, Raadhuisplein 5

Oorspronkelijke functie Woonhuis
Huidige functie Bedrijfspand/woonhuis
Bouwjaar Tweede helft 19de eeuw
Architect Onbekend
Status Gemeentelijk monument

Het pand maakt deel uit van het complex Raadhuisplein вАУ Van Merlenlaan. Feitelijk vormt dat de zuidelijke bebouwingswand van het Raadhuisplein. Midden in de vrijwel aaneengesloten huizenrij van het complex verandert de straatnaam Raadhuisplein tamelijk abrupt in Van Merlenlaan. Het complex wordt aan de westzijde begrenst door de landschappelijke uitloper van het wandelbos Groenendaal met de Vrijheidsdreef, de Groenendaalkade en de Van Merlenvaart, voorheen Herenzandvaart geheten. De oostelijke begrenzing is de hoek Raadhuisplein- Valkenburgerlaan. Aan de overzijde (noord) staat het raadhuis van Heemstede. De oost-west georiënteerde Van Merlenlaan is in 1881 in opdracht van J.B. van Merlen aangelegd.

Raadhuisplein 5 ligt in de rooilijn met de aangrenzende panden. Het is gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in neoclassicistische trant. Dit is te zien aan de symmetrische opbouw, de kroonlijst die licht de hoek omgaat, de halve verdieping en bijvoorbeeld de zichtbare вАШorenвАЩ, de hoekige profielen boven de vensters.

Belangrijke wijzigingen zijn de vernieuwing van ramen en deuren. De aanbouw met de entree aan de linkerkant is waarschijnlijk ook niet oorspronkelijk.

Bouwkundige beschrijving

Het halfvrijstaande pand heeft een min of meer L-vormige plattegrond met twee bouwlagen en een halve verdieping onder een pannendak met een zeer flauwe helling. De voorgevel is symmetrisch met vier vensteropeningen beneden en vier daarboven. De gevel is witgepleisterd met een zwarte plint. Boven aan de gevel zit een geprofileerde kroonlijst met gootklossen. De entree bevindt zich in de lage aanbouw aan de linkerzijgevel. In deze gevel zit boven het bovenste venster nog een hijsbalk. Beide zijgevels zijn puntgevels. De villa heeft een smeedijzeren sierhekwerk en een heg tussen voortuin en trottoir.

Gemeentelijk monument

Het pand is waardevol binnen het complex Raadhuisplein Van Merlenlaan. Het vormt een wezenlijk onderdeel van de individueel vormgegeven historische bebouwing binnen dit complex. De nabijheid van het voormalige raadhuis (nr. 9) en huidige raadhuis versterkt de ensemblewaarde. Het heeft ook een beeldbepalende ligging aan het Raadhuisplein. Daarbij heeft het pand architectuurhistorische waarde door het ontwerp in neoclassicistische trant.

Naar boven