Actueel - Religieus Erfgoed Heemstede

In opdracht van de HVHB heeft Michel Bakker een inventarisatie opgesteld van het religieus erfgoed in de gemeente Heemstede. Het doel van dit overzicht is om het gemeentebestuur, erfgoedinstanties, plaatselijke kerkbesturen en het bisdom Haarlem-Amsterdam te wijzen op en te overtuigen van het belang van een zorgvuldige omgang met religieus erfgoed en hen te steunen in een zoektocht naar mogelijke herbestemming. Daarnaast willen we ge?nteresseerden een blik gunnen in de rijkdom van het religieus erfgoed in Heemstede.

Dit rapport verstaat onder religieus erfgoed uitsluitend het gebouwde religieuze erfgoed. Met andere woorden: dat wat gebouwd is voor religieus gebruik of dat wat gesticht is vanuit een confessioneel oogmerk. Zodoende zijn er naast kerken en kloosters ook scholen en zorginstellingen opgenomen.

Belangrijk om te weten is dat kerken en kloosters niet alleen een religieuze betekenis hebben, maar ook een cultuurhistorische, stedenbouwkundige en sociaal-culturele. Velen hechten er ook emotionele waarde aan. Vanuit dat oogpunt zijn er ook veel verhalen over religieus erfgoed te vertellen, maar die vallen buiten de reikwijdte van dit rapport.

Meer algemene informatie over de herbestemming van religieus erfgoed, zie www.toekomstreligieuserfgoed.nl

Hier vind u het rapport

Bijlage Het verdwenen roomse bolwerk langs de Herenweg

Bijlage Een explosieve groei van aantal scholen

Bijlage Het religieuze leven in Heemstede

: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 20:22 06.06.2019
Terug naar de volledige versie

Volledige lijst van artikelen rubriek "Actueel" print versie