Karakters van Heemstede en Bennebroek 2019

De nota Karakters van Heemstede en Bennebroek tracht de huidige verschillende stedenbouwkundige, architectonische en landschappelijke samenstelling van Heemstede en Bennebroek te beschrijven in het kader van de historische ontwikkeling van beide dorpen.

Het gaat vooral over de samenhang tussen dorpse en verstedelijkte karakters. Dit is één van de onderdelen van het veel bredere, algemene karakter dat Heemstede en Bennebroek kenmerkt.

Maar wel een heel belangrijk onderdeel, want als het вАШdorpseвАЩ onderdeel verdwijnt, wordt ook het bredere, algemene karakter van onze gemeente aangetast.

De nota beoogt niet вАШafвАЩ of volledig te zijn. Inzichten veranderen, de gebouwde omgeving verandert en de nota wil vooral de discussie open houden en handreikingen doen voor hoe de bestaande karakters behouden en вАУ waar nodig of wenselijk вАУ versterkt kunnen worden.

Karakters_van_Heemstede_en_Bennebroek_2019

јвтор статьи: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 12:33 10.12.2019
E-mail*
Meer info
„то отправить?—татью целиком јнонс
 
Naar boven