Najaarsbijeenkomst 7 november 2019

7 november 2019: Najaarsbijeenkomst HVHB

Het bestuur van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek nodigt u uit voor de najaars-bijeenkomst van onze vereniging op donderdag 7 november 2019 in Het Trefpunt, Akonietenplein 1 in Bennebroek. De bijeenkomst begint om 20.00 uur. Vanaf 19.30 uur is de kerk open en bent u welkom voor koffie of thee.

Het programma is als volgt:

Opening door voorzitter Ronald Huigen.

Filmpje maatschappelijke stage HageveldВ 

Leerlingen van Hageveld maakten dit jaar voor hun maatschappelijke stage een video over Bennebroek. Deze laten we u graag nog een keer zien.

Verenigingsaangelegenheden:

1) Van onze penningmeester Alexander Koopman is de benoemingstermijn van 4 jaar verstreken. Hij is beschikbaar voor een nieuwe bestuurstermijn en het bestuur draagt hem voor een herbenoeming voor.

2) Benoeming van het tweede lid van de Kascommissie; naar een kandidaat wordt nog gezocht.

3) Instelling Raad van advies: naast Jaap Verschoor als voorzitter zullen de leden zijn: Bert Liefveld, Ad van der Zee en Marc de Bruijn.

Jaarprogramma 2020

Ronald Huigen blikt vooruit op de plannen van de HVHB voor 2020.

Bouwkunst 1850-1940

Architectuurhistoricus Wim de Wagt is op verzoek van onze vereniging bezig met een inventarisatie van waardevolle panden in Bennebroek en Heemstede die gebouwd zijn tussen 1850 en 1940 en geen monumentstatus hebben. Hij zal ingaan op zijn bevindingen tot nu toe, waarbij ook bijzonderheden over architecten, opdrachtgevers en historische achtergronden aan de orde zullen komen.

Informeel gedeelte

Na afloop, rond 21.30 uur, is er zoals gebruikelijk gelegenheid tot napraten bij een drankje en een hapje. Daar zijn ook de boeken die door onze vereniging zijn uitgegeven te koop zijn.

Aanmelden is niet nodig, en zowel leden als niet-leden zijn welkom.

Автор статьи: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 21:41 29.10.2019
E-mail*
Meer info
Что отправить?Статью целиком Анонс
 
Naar boven