Voorjaarsbijeenkomst 6 juni 2019

Uitnodiging Voorjaarsbijeenkomst HVHB, donderdag 6 juni 2019

Op donderdag 6 juni houdt de historische Vereniging Heemstede-Bennebroek haar jaarlijkse voorjaarsbijeenkomst, in het raadhuis van Heemstede. Aanvang 20 uur, inloop vanaf 19.30 uur.

De bijeenkomst is tevens de algemene ledenvergadering, tijdens welke Jaap Verschoor na twaalf jaar afscheid neemt als voorzitter – wegens het bereiken van de statutaire termijn. Kandidaat voorzitter is Ronald Huigen uit Heemstede.

Het programma van de avond is als volgt:

20.00 uur        Ledenvergadering

20.30 uur        Uitreiking Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs
Altijd weer spannend wie er genomineerd zijn en wie er met de hoogste eer gaat strijken.

20.50 uur        Film leerlingen Hageveld
Wat zou dit jaar het onderwerp zijn?

21.05 uur        Religieus Erfgoed
Architectuurhistoricus Michel Bakker heeft een inventarisatie opgesteld van dit erfgoed in Heemstede, onder meer omdat in de nabije toekomst veel religieuze gebouwen in Nederland afgestoten worden voor de eredienst en een nieuwe bestemming krijgen of gesloopt worden. Bakker heeft in zijn overzicht ook scholen en zorginstellingen meegenomen, die immers vaak vanuit kerkelijke instellingen zijn opgericht. Hillebrand de Lange zal tijdens de bijeenkomst enkele voorbeelden geven van kerken die een nieuwe bestemming hebben gekregen. Het rapport wordt aangeboden aan monseigneur Jan Hendriks (hulpbisschop in het bisdom Haarlem-Amsterdam), Alexander van der Voort Maarschalk (voorzitter PKN Heemstede) en wethouder Nicole Mulder.

21.45 uur        Sluiting, informeel samenzijn

Deze avond kunt u – zoals gebruikelijk – uw bibliotheek weer aanvullen met uitgaven van de vereniging.

Zoals het pas verschenen boekje Winkels Wilhelminaplein/Camplaan, samengesteld door Harry Opheikens op basis van zijn wekelijkse bijdragen in De Heemsteder, waarin hij situaties van ‘toen’ en ‘nu’ in Heemstede beschrijft. Verkoopprijs: € 12,50.

Locatie: raadhuis Heemstede. Aanvang: 20 uur, deur open om 19.30 uur.

Gratis toegankelijk voor leden en niet-leden.

Wij hopen u te mogen begroeten.

Bestuur HVHB

Voor het volledige programma, zie hier

Afscheidsartikel Jaap Verschoor in het Haarlems Dagblad van 2 juni 2019, zie hier

 

Heemsteedse Courant 28-05-2019

: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 14:58 21.05.2019
       
E-mail*
Meer info
?
 
Naar boven