HeerlijkHeden 179 (winter 2019)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 179

In de eerste decennia van de 20ste eeuw reden er nog weinig auto’s in Nederland. Een van de actieve importeurs in die vroege periode was Alexander Breslau, oprichter van de Eerste Heemsteedsche Sporthandel.

Het rijkswegennet groeide mee met de toename van het aantal auto’s. De Herenweg in Heemstede en Rijksstraatweg in Bennebroek moesten verbreed en geasfalteerd worden. Dat gebeurde in 1916-1918 na jarenlange voorbereidingen. Er moesten stroken grond worden gekocht of onteigend en huizen en koepels bij buitenplaatsen moesten afgebroken worden of verplaatst.

De Binnenweg in Bennebroek was rond 1600 een eenvoudig voetpad door het duin. Maar nadat Adriaan Pauw er grond had laten afgraven kwamen er hofstedes en blekerijen. Het gebied met daarin het buurtschap de Dageraad kent een rijke geschiedenis.

Het gebouwde erfgoed gaat de HVHB aan het hart. Van de bollenschuren in Heemstede en Bennebroek zijn er helaas niet zo veel meer over. Herbestemming, meestal een verbouwing tot woonhuis, blijkt vaak de redding voor de schuren die er nog wel staan.

Het ligt niet meteen voor de hand, maar ook transformatorhuisjes maken deel uit van de bebouwde omgeving en kunnen daaraan bijdragen of juist afbreuk doen. In vroeger jaren was er duidelijk meer aandacht voor het uiterlijk van deze nuttige bouwsels.

In dit nummer van HeerlijkHeden verder aandacht voor Philipine Hoeve die vroeger op de hoek van de Javalaan en de Slotlaan stond. En natuurlijk informatie over excursies en andere activiteiten, waaronder de Erfgoedprijs en het plaatsen van nieuwe monumentenschildjes.

Автор статьи: AlexJJ, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 20:49 24.04.2019
E-mail*
Meer info
Что отправить?Статью целиком Анонс
 
Naar boven