HeerlijkHeden jaargang 2018 (175 t/m 178)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 178

Aan de Tooropkade 1 in Heemstede ligt het bijzondere ‘Van Waverenhuis’ dat het echtpaar Van Waveren-Scheltema in 1930 liet bouwen. Nu het te koop staat mochten we binnen een kijkje nemen. Een huis met geschiedenis, net als het al lang verdwenen Huis te Krayenest, een van de minst bekende buitenplaatsen in Heemstede. Op een paar bewaard gebleven tekeningen na herinnert niets meer aan het fraaie gebouw dat ruim 120 jaar aan de Bronsteeweg heeft gestaan.

1918: contrarevolutie in Heemstede is de intrigerende titel van een artikel over de onrust in het jaar waarin de Eerste Wereldoorlog eindigde. Een chaotische tijd met revoluties in Rusland, Oostenrijk-Hongarije en Duitsland, die ook op Nederland hun weerslag hadden. Jazeker, ook op Heemstede.

De Bennebroekse villawijk het Duin is gebouwd op een duinwal die ooit begroeid was met laag eikenhout, struikgewas en sparren. In de 18de en 19de eeuw was dit het jachtgebied van de ambachtsheren van Bennebroek. In de loop van de 20ste eeuw verrezen de eerste villa’s.

Rond 1850 vonden in de streek tussen Haarlem en Lisse voor die tijd onverklaarbare ‘aardschuddingen’ plaats. Over de oorzaken werd volop gespeculeerd en het duurde wel even voordat er een sluitende verklaring was.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor wandschilderingen in de Kerklaan, een prachtige website over station Heemstede-Aerdenhout en natuurlijk de activiteiten van de HVHB.


HeerlijkHeden 177 (zomer 2018)

 een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 177

 Bosch en Hoven


Plein1
is de nieuwe naam van de Dreefschool die in 1930 gebouwd werd. Sinds 1985 was het de bibliotheek van Heemstede en nu, na een verbouwing van meer dan een jaar, het onderkomen voor diverse maatschappelijke organisaties én de bibliotheek. Van binnen is het gebouw spiksplinternieuw, van buiten is de aanblik vertrouwd.

Verder in dit nummer:

Op het bedrijventerrein aan de Binnenweg wil de Vomar een geheel nieuwe winkel bouwen, op een plek waar van oudsher allerlei bedrijven en bedrijfjes hun plek hadden: één daarvan was metsel- en aannemersbedrijf J.E. Leuven.

Villa ‘Muurzicht’ aan de Voorweg stond er pas zo’n veertig jaar toen hij in 1938 gesloopt werd en er tien huizen gebouwd werden.

Het terrein van de oude buitenplaats Bosch en Hoven werd in 1921 in kavels te koop aangeboden, het huis is in 1934 gesloopt. Voor die tijd was Bosch en Hoven nog korte tijd een hotel-restaurant.

In de jaren tachtig van de vorige eeuw vond, ongezien voor de buitenwereld, het Berkenrode-overleg plaats. Ernst van Eeghen, eigenaar van Berkenrode, bracht hoge functionarissen uit onder meer Rusland, Amerika, Engeland en Nederland bij elkaar om te spreken over ontwapening en vrede.

Heel veel verder terug in de tijd brengt ons het archeologisch onderzoek op het Wilhelminaplein, waarbij onverwacht resten uit de Late IJzertijd zijn gevonden.

Verder aandacht voor de kunstschilder Jacob Doeser, die jaren in Bennebroek heeft gewoond en gewerkt, een korte terugblik op de voorjaarsbijeenkomst en een overzicht van voorbije en toekomstige activiteiten in ons Pomphuis, het onderkomen van de HVHB.


HeerlijkHeden 176 (voorjaar 2018)

 een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 176

bijlage bij artikel ‘Heemstede herdenkt’

Heemstede is trots op het Huis te Manpad en de Hartekamp, buitenplaatsen van grote allure. Bosch en Hoven was óók zo’n buitenplaats, gelegen aan de oostkant van Herenweg bij de huidige grens met Haarlem. In 1934 is het hoofdhuis afgebroken, maar er zijn nog veel tastbare herinneringen aan dit buiten.

Kunstschilder Herman Kruyder (1881-1935) woonde en werkte in Bennebroek en Heemstede. Beide dorpen inspireerden hem tot kleurige, heel moderne, soms bijna agressieve schilderijen. Ze weerspiegelen de psychische problemen waaraan hij leed.

Heel anders van aard zijn de houtsnedes van Herman van Emmerik. Deze Heemsteedse politieagent legde veel mooie plekken in het Heemstede van de jaren twintig en dertig vast.

De Spaanse griep eiste in 1918 meer dan 50 miljoen mensenlevens. Ook in Heemstede vielen er veel doden, vooral op Meer en Bosch. Op de Algemene Begraafplaats zijn nog enkele graven van slachtoffers van de Spaanse griep bewaard gebleven.

De eerste muziektent in Groenendaal was een klein platform met een rieten kap. Daarna kwamen er nog twee versies. De muziektent uit 1959 is nu in oude glorie hersteld en gaat wellicht ’s zomers weer terugkeren bij restaurant Landgoed Groenendaal.

De twee oorlogsmonumenten in Groenendaal staan op de plaats waar eerder een gedenkteken was voor het 40-jarig ambtsjubileum van koningin Wilhelmina. In de oorlog werd dit monument weggehaald en vernietigd.

Verder in dit nummer het jaarverslag van 2017, dat een indruk geeft van de vele dingen die de HVHB onderneemt.


HeerlijkHeden 175 (februari 2018)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 175

Begin 1900 werden de eerste prentbriefkaarten van Heemstede uitgegeven door Herman van Hout die op het Wilhelminaplein woonde. Dankzij hem zijn deze kijkjes in het dorpse leven van die tijd bewaard gebleven.

Van veel ouder datum zijn de vijf 16de- of 17de-eeuwse haardstenen in de collectie van de HVHB. Ze werden in 1959 gevonden bij graafwerkzaamheden bij villa Le Tigre. Er schuilt een bijzonder verhaal achter over de productie in Vlaanderen, de afbeeldingen in reliëf en de geschiedenis van het stoken.

In Bennebroek trokken in 2017 de eerste bewoners in hun gloednieuwe appartement binnen het Luciaklooster. Dankzij particulier initiatief is dit gemeentelijk monument na jaren van leegstand behouden gebleven.

In Heemstede verhuisde de bijna tweehonderd jaar bestaande firma Heems naar een groot nieuw pand aan de Havenstraat. Het familiebedrijf, begonnen als een handel in granen, is tegenwoordig landelijk bekend om z’n grote collectie tropische vissen.

Op de begraafplaats aan de Herfstlaan rust Johan Schorer, commissaris van de Koningin, vicepresident van de Raad van State en betrokken bij het huwelijk van Wilhelmina en Hendrik.

Verder in dit nummer de kunstschilder Ferdinand Hart Nibbrig, de in het vorige nummer niet besproken kerkorgels en de oproep om kandidaten voor te dragen voor de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs.

: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 15:28 06.02.2016
       
E-mail*
Meer info
?
 
Naar boven