HeerlijkHeden 168 (voorjaar 2016)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 168

Een vuurtoren bij Heemstede, dat klinkt intrigerend. Hij heeft er echt gestaan, bij de monding van het Spaarne als baken voor de schepen op het drukbevaren Haarlemmermeer.
In de gevels van enkele huizenblokken aan de Glip zijn grillige baksteenreliГ«fs te vinden. Ze zijn van Levinus Tollenaar, een vrijwel vergeten Haarlemse kunstenaar, die in de regio zeer actief was.
De tuinmanswoning (nu Appelkamer) en oranjerie van de voormalige buitenplaats Kennemeroord liggen aan de Koediefslaan. Ze stonden eind jaren zeventig op instorten, maar zijn in 1981 mede door toedoen van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek van de sloop gered.
Het dagboek van de administrateur van de Binnenlandse Strijdkrachten in Bennebroek is bewaard gebleven. Het loopt van eind april tot eind juni 1945 en bevat naast herkenbare verhalen over moffenmeiden en NSB-ers ook specifiek Bennebroekse anekdotes.
De veelzijdige Nelly van Ree Bernard reconstrueerde oude muziekinstrumenten, ontwierp bijzondere kindermeubeltjes en stond met haar man aan de wieg van cultureel centrum Het Duintje in Bennebroek.
Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest bestaat vijftig jaar. Het begon in 1966 als een klein kamerorkest en groeide uit tot een groot symfonieorkest van zo’n vijftig amateurmusici. Op 28 mei wordt de winnaar van de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016 bekend gemaakt. In dit nummer worden alle acht kandidaten in het zonnetje gezet. Verder in deze HeerlijkHeden onder meer aandacht voor de visie van de HVHB op de plannen voor het Manpadslaangebied.

Автор статьи: AlexJJ, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 20:49 24.01.2014
E-mail*
Meer info
Что отправить?Статью целиком Анонс
 
Naar boven