HeerlijkHeden jaargang 2016 (167 t/m 171)

HeerlijkHeden 170 (najaar 2016)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 170

In 1947 verrichtten archeologen op het terrein van het Oude Slot uitgebreid onderzoek. De voorwerpen die ze in de slotgracht vonden, geven interessante informatie over het alledaagse leven in het vroeger zo imposante kasteel.

Heeft Heemstede een dorps karakter? Eigenlijk is Heemstede iets tussen een dorp en een stad in, een mix van kleinschalig en meer stedelijk. Juist dat gemengde karakter maakt Heemstede zo aantrekkelijk. In dit nummer van HeerlijkHeden gaan we op zoek naar het dorpse aspect.

In oktober 2016 bestaat de Heemsteedse Zwem- en Poloclub (HPC) honderd jaar. Zwemwedstrijden in de Van Merlenvaart, schoonspringwedstrijden vanaf de één- en de driemeterplank in de zwemvijvers: het is allemaal vastgelegd in prachtige nostalgische foto’s.

Een van de karakteristieken in de Heemsteedse bouw is het ruime gebruik van glas-in-lood. Een firma die z’n werkzaamheden in Heemstede begon is Atelier De Vonk van Nico Schrier en Huib de Ru. Zij maakten onder meer de ramen van de doopsgezinde kerk in de Postlaan.

De kolenboer was tot in de jaren zestig een goede bekende in het straatbeeld, maar werd verdrongen door olie en aardgas. De firma Zwarter aan de Raadhuisstraat bleef tot 1997 kolen leveren als één van de weinigen in Nederland.

In dit nummer komt Bennebroek aan de orde met de in oude luister herstelde brug aan de Bijweglaan en enkele foto’s uit de jaren vijftig van onder meer de showtuin van Henry Roozen, voorloper van de Linnaeushof, en (nogmaals) Huize Marjo.


HeerlijkHeden 169 (zomer 2016)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 169

Na jaren van leegstand en verwaarlozing is het Wapen van Heemstede door Stadsherstel Amsterdam gerestaureerd. De panden hebben een woonbestemming gekregen en onze fotograaf mocht binnenkijken vlak voor de bewoners er in juni 2016 introkken. 

Op de Vrijheidsdreef worden dit najaar nieuwe bomen geplant. In dit nummer een terugblik op de oude bomen, de zomerstorm van 2015 en op de nieuwe aanplant..

Adriaan Pauw jr. was vanaf 1653 heer van Bennebroek. In datzelfde jaar liet hij zich met zijn gezin portretteren. Zoals gebruikelijk in die tijd is het een schilderij vol symbolen en verwijzingen.

Aan de Bennebroekerlaan in Bennebroek stond in de jaren vijftig Huize Marjo, enkele jaren lang een contractpension voor Indische Nederlanders. Een oud-bewoner deed naspeuring naar waar het precies gestaan heeft en onthult een voor velen onbekend stukje geschiedenis.

De familie Van der Prijt woonde vanaf de bouw in 1923 tot 1964 in de houten woning naast Hageveld. Drie van de in totaal tien kinderen vertellen hoe ze opgroeiden tussen priesters, nonnen en studenten.

Ook aandacht voor het industrielandschap van Heemstede toen de gemeente nog een eigen gasfabriek had. Tevens een artikel over kleur in de buitenarchitectuur, met enkele Heemsteedse pareltjes als voorbeeld. 

Verder in dit nummer onder meer een interview met mevrouw Van Roon, die 33 jaar woonde bij de Algemene begraafplaats waar haar man de beheerder was, en aandacht voor de uitreiking van de Van Lennep Erfgoedprijs.


HeerlijkHeden 168 (voorjaar 2016)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 168

Een vuurtoren bij Heemstede, dat klinkt intrigerend. Hij heeft er echt gestaan, bij de monding van het Spaarne als baken voor de schepen op het drukbevaren Haarlemmermeer.
In de gevels van enkele huizenblokken aan de Glip zijn grillige baksteenreliëfs te vinden. Ze zijn van Levinus Tollenaar, een vrijwel vergeten Haarlemse kunstenaar, die in de regio zeer actief was.
De tuinmanswoning (nu Appelkamer) en oranjerie van de voormalige buitenplaats Kennemeroord liggen aan de Koediefslaan. Ze stonden eind jaren zeventig op instorten, maar zijn in 1981 mede door toedoen van de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek van de sloop gered.
Het dagboek van de administrateur van de Binnenlandse Strijdkrachten in Bennebroek is bewaard gebleven. Het loopt van eind april tot eind juni 1945 en bevat naast herkenbare verhalen over moffenmeiden en NSB-ers ook specifiek Bennebroekse anekdotes.
De veelzijdige Nelly van Ree Bernard reconstrueerde oude muziekinstrumenten, ontwierp bijzondere kindermeubeltjes en stond met haar man aan de wieg van cultureel centrum Het Duintje in Bennebroek.
Het Heemsteeds Philharmonisch Orkest bestaat vijftig jaar. Het begon in 1966 als een klein kamerorkest en groeide uit tot een groot symfonieorkest van zo’n vijftig amateurmusici. Op 28 mei wordt de winnaar van de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2016 bekend gemaakt. In dit nummer worden alle acht kandidaten in het zonnetje gezet. Verder in deze HeerlijkHeden onder meer aandacht voor de visie van de HVHB op de plannen voor het Manpadslaangebied.


HeerlijkHeden 167 (winter 2016)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 167

Katholieken die aan een aparte uitleenbalie hun boeken haalden, we kunnen het ons nu niet meer voorstellen. Toch was het al revolutionair in Nederland dat in 1948 in Heemstede de openbare en de katholieke bibliotheek onder één dak kwamen.

En dan de meisjes voor dag en nacht die in de huishouding werkten, nog zo’n verdwenen verschijnsel, maar begin 1900 stonden de kranten vol met advertenties voor dienstboden.
Rond diezelfde tijd was er voor het blussen van een simpele brand al meer dan honderd man nodig. De handbrandspuiten stonden opgesteld in diverse brandspuithuisjes, soms speciaal daarvoor gebouwd.

Voorop de omslag het fraaie portret van burgemeester David Eliza van Lennep. Het is in 1916 geschilderd door Willy Sluiter. Op de achtergrond een vaas met campanula’s, bloemen met een symbolische betekenis. In dit nummer nog meer groei en bloei, van de bescheiden maar heel mooie stinsenflora op onze buitenplaatsen tot de grote bomen en heesters in de zo gevarieerd beplante middenberm van de Heemsteedse Dreef en de lindekom in Groenendaal.

De wijk Meerwijk in Bennebroek is gebouwd in de Bennebroekerpolder. Het is maar goed dat het Haarlemmermeer drooggelegd is. Op een heel interessante kaart is te zien hoe het water steeds meer land opslokte.

De HVHB is heel blij met de prachtig gerestaureerde pui van Raadhuisstraat 49, het pand van de vroegere kruidenier Zijlstra. Het geeft de straat allure en sfeer en is daarmee een voorbeeld voor andere winkeliers.

Verder in dit nummer onder meer alle plannen voor 2016, inclusief een aantal aantrekkelijke excursies.

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij:

  • Boekhandel Blokker (Binnenweg Heemstede)
  • Primera De Pijp (Raadhuisstraat Heemstede)
  • Bruna Heemstede (Binnenweg Heemstede)
  • B&B Print Office (Binnenweg Heemstede)
  • Bruna Bennebroek (Zwarteweg Bennebroek)

Secretariaat: Binnenweg 6, 2121 GX Bennebroek.
Tel.: 023 528 2309, e-mail: secretaris@hv-hb.nl

: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 15:28 06.02.2016
       
E-mail*
Meer info
?
 
Naar boven