Dorps karakter van Heemstede

Vrijwel alle politieke partijen in Heemstede hebben ‘behoud van het dorps karakter’ hoog in het vaandel staan, en veel inwoners vinden het prettig om in een plaats te wonen die als ‘dorps’ is te omschrijven. Maar wat is dat ‘dorpse karakter’ nou eigenlijk? Niemand die daar een sluitend antwoord op kan geven.

Daarom heeft de HVHB een notitie Dorps Karakter Heemstede opgesteld. Die bevat een inventarisatie van de plekken in Heemstede die je ‘dorps’ kunt noemen, gaat in op de andere kenmerken van Heemstede, en geeft een aantal aanbevelingen om het dorps karakter te behouden dan wel te versterken.

De nota is inmiddels in bezit van het College van B&W en de Commissie Ruimte van de gemeenteraad.

Nota (dorps) karakter

: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 00:08 26.06.2015
       
E-mail*
Meer info
?
 
Naar boven