HeerlijkHeden jaargang 2015 (163 t/m 166)

HeerlijkHeden nr. 166, najaar 2015

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 166

Architectuur uit de periode van de wederopbouw (1940-1965) roept niet bij iedereen warme gevoelens op. Toch hebben de twee decennia na de Tweede Wereldoorlog in Heemstede veel bijzonders opgeleverd. In dit nummer een aantal pareltjes, als onderdeel van onze inventarisatie van de gebouwen en ensembles van de wederopbouwarchitectuur in Heemstede.

Bijnamen in Bennebroek zijn er tegenwoordig niet zo veel meer, maar in de vorige eeuw waren sommige mensen bekender onder hun kleurrijke bijnaam dan onder hun eigen naam.
In mei van dit jaar werd na 77 jaar de afdekplaat van de grote grafkelder in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein gelicht. Wie mochten daar, behalve Adriaan Pauw zelf, begraven worden? En hoe werd er bij de restauratie van 1938 met de kelder omgegaan?

Frederik W.A. Korff was dominee in diezelfde Oude Kerk en ontving bij zijn vertrek in 1932 een afscheidsalbum met schitterende tekeningen. Op de omslag alvast als voorbeeld de Bosch en Hovenschool.
De bijzonder fraaie grafkapel van Van Vollenhoven op de Algemene Begraafplaats in Heemstede moet van binnen heel urgent gerestaureerd worden. Eigenaar was de familie Van Vollenhoven, die haar fortuin onder meer verdiende met bier. Nu er geen grafrechten meer betaald worden, denkt de HVHB mee over een mogelijk nieuw gebruik van dit waardevolle monument.

Verder aandacht voor de jubilerende zaalsportvereniging GSV (70 jaar) en voor de geschiedenis van de kwakelbrug over het Heemsteeds Kanaal.


HeerlijkHeden nr. 165, zomer 2015

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 165

Naar de film in Heemstede, dat kon in de jaren vijftig van de vorige eeuw in het Minervatheater aan de Binnenweg, nu het pand van Sissyboy Homeland. Helaas moest het theater al na zeventien jaar zijn deuren sluiten.

In 1950 werd de hele inboedel van Huis te Bennebroek geveild, een opzienbarende gebeurtenis waar belangstellenden uit binnen- en buitenland op af kwamen. Twee krantenartikelen uit die tijd schetsen in ronkende bewoordingen alle ophef rond de veiling.

Op de menukaart van De Konijnenberg aan de Herenweg was tot 1973 geen pannenkoek te bekennen. ‘H. der Kinderen’ stond er 34 jaar lang boven de toegangsdeur en in de wandeling was het dan ook ‘het cafeetje van De Kinderen’.

Popke Pruiksma uit het Friese Kollum was vanaf augustus 1939 gemobiliseerd in Heemstede. In een zakagendaatje hield hij een dagboekje bij, dat ons een inkijkje geeft in het dagelijks leven van die jonge soldaten, die vaak nog nooit van huis waren geweest.

Boekhandel Blokker viert dit jaar z’n zestigjarig bestaan. Van een winkeltje aan huis in 1955 groeide de zaak uit tot een gerenommeerde boekwinkel.

Galerie de Bleeker aan de Blekersvaartweg is sinds 1971 het domein van Willem Snitker. Met zijn werk en tentoonstellingen heeft deze veelzijdige kunstenaar een stempel gedrukt op het Heemsteedse culturele leven van de afgelopen vijfenveertig jaar.

Verder in dit nummer onder meer ook aandacht voor de bijzondere herontdekking van de grafkelder in de Oude Kerk aan het Wilhelminaplein. En natuurlijk een overzicht van de activiteiten en excursies van de HVHB.


HeerlijkHeden 164, apr. 2015

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 164

De uitgebreide versie van het artikel ‘Rekoert’

De uitgebreide versie van het artikel ‘Het Adriaen Pauwhuis en de blekersfamilie Visser’

Stamboom blekersfamilie Visser

Na de Watersnoodramp in 1953 adopteerde Heemstede de grotendeels ondergelopen gemeente Puttershoek in de Hoekse Waard. Dankzij vele acties werd geld bij elkaar gebracht. Daarnaast bood Heemstede praktische hulp, zoals kolen om de huizen droog te stoken, noodwoningen en een vuilniswagen. Tussen de dorpen ontstond in die jaren een warme vriendschapsband. De eigenzinnige Vlaamse tekenaar en schilder George van Raemdonck kwam in oktober 1914 met zijn gezin als vluchteling naar Nederland. Hij woonde van 1915 tot 1919 op de boerderij Oud-Bronstee in Heemstede. Hij leerde hier A.M. de Jong kennen, voor wie hij veel boeken zou illustreren. Samen maakten ze 15 jaar lang de strip Bulletje en Bonestaak.

Annie Klots was van 1912 tot 1928 juf aan de Voorwegschool. Ze bleef na haar huwelijk in 1917 werken, wat in die tijd in het onderwijs uitzonderlijk was voor een vrouw. Ze overleed op 35-jarige leeftijd en kreeg, omdat ze zo geliefd was, een bijzonder grafmonument.

Op 3 mei 1943 vond een luchtgevecht boven Bennebroek plaats. Eén geallieerde bommenwerper werd boven Bennebroek neergeschoten en het staartstuk kwam terecht bij Huis te Bennebroek, met daarin de boordschutter die de crash op wonderbaarlijke wijze overleefde.

Eind december 2014 sloot de firma G. Rekoert op de Zandvoortselaan haar deuren. Drie generaties Rekoert runden bijna honderd jaar het loodgieters- en elektriciensbedrijf en de winkel. Nog veel verder terug gaat de geschiedenis van de blekersfamilie Visser: inmiddels woont de achtste generatie in het huis Adriaen Pauw aan de Blekersvaartweg.

Verder in dit nummer de drie genomineerden voor de nieuw ingestelde Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs en aandacht voor het nieuwe Beheerplan Groenendaal.


HeerlijkHeden 163, jan. 2015

Een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 163

Bijlage 1 bij artikel ‘Heemsteê’s Kookboek’U vindt hier het complete kookboek: het taalgebruik, de spelling en de recepten zijn een feest om te lezen. En sommige recepten zijn, met wellicht een paar aanpassingen, ook prima te maken, zeker de ‘toespijzen’.

Bijlage 2 bij artikel ‘Heemsteê’s Kookboek’. De originele tekst van het kookboek. (NB: de paginawijzigingen kloppen door de gewijzigde weergave niet meer.

Bijlage bij artikel ‘Kleuterscholen’

Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog, maar had al direct in 1914 te maken met de gevolgen. In oktober en november 1914 was ons land toevluchtsoord voor 1 miljoen Belgen. Ook in onze regio vonden de vluchtelingen onderdak. Door de oorlog steeg de werkloosheid en veel levensmiddelen werden schaars. Steuncomités moesten de ergste nood lenigen. De opbrengst van twee boekjes van mevrouw H. Dólleman-Thierry de Bye ging naar het Haarlemse steuncomité. Haar eerste uitgave was het ‘Heemsteê’s Kookboek’ uit 1914. Het is een heerlijk inkijkje in het leven van de gegoede klasse honderd jaar geleden.

In 1852 werd de wet aangenomen die bepaalde dat burgemeesters een herkenningsteken van hun ambt moesten dragen, de ambtsketen. Over de diverse ketens van Heemstede en Bennebroek, het ambtskostuum van de burgemeester en de bodebus van de bode is veel te vertellen.

Als vervolg op het verhaal over de kleuterscholen in Heemstede en Bennebroek tot 1900 volgt nu de geschiedenis na 1900. Rond 1920 waren de kleuters op de Antoniusschool verdeeld in twee standen. Kindertjes van de rijke bollenboer apart van kindertjes van de blekersknecht, we kunnen het ons nu niet meer voorstellen! Ook de bejaardenzorg was vroeger ingedeeld in klassen: betalende bewoners van Huize Sint Bavo aan de Kerklaan hadden een eigen kamer, de armlastigen sliepen tot in de jaren vijftig op een zaal. Huize Sint Bavo is de voorloper van Het Overbos en het pas opgeleverde Nieuw Overbos aan de Burgemeester van Lenneplaan.

Verder in dit nummer aandacht voor ‘s Gravenmade op de grens van Bennebroek en Vogelenzang (werden daar ooit riddertoernooien gehouden?), pension Fakkeldy in het vroegere huis Zuiderhout en de kruideniers Ebbers en Wester bij de IJzeren Brug.

Losse nummers zijn verkrijgbaar bij:

  • Boekhandel Blokker (Binnenweg Heemstede)
  • Primera De Pijp (Raadhuisstraat Heemstede)
  • Bruna Heemstede (Binnenweg Heemstede)
  • B&B Print Office (Binnenweg Heemstede)
  • Boekhandel van Ostade (Jan van Goyenstraat/ Van Ostadeplein Heemstede)
  • Bruna Bennebroek (Zwarteweg Bennebroek)

: Harry Opheikens, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 16:34 19.05.2015
       
E-mail*
Meer info
?
 
Naar boven