Toelichting erfgoedlessen

Erfgoededucatie basisonderwijs

Erfgoededucatie brengt leerlingen in contact met de eigen culturele omgeving. Leerlingen leren in eigen omgeving over archeologische vondsten, archieven, landschapselementen, monumenten en musea. Ze leren de materiële en immateriële sporen uit onze cultuur te benoemen, herkennen en waarderen.

Erfgoed neemt in het onderwijs een duidelijke plaats in binnen de bestaande leerstofgebieden ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige oriëntatie’.

Mede hierom heeft het Heemsteeds basisonderwijs in samenwerking met de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, de Bibliotheek Zuid-Kennemerland en de Cultuurcompagnie Noord-Holland een aantal projecten gerealiseerd:

Doel van de erfgoedlessen

Herkenning van het eigen erfgoed. Waardering voor erfgoed en oog krijgen voor wat bewaard moet worden. Door waardering van eigen erfgoed oog krijgen voor erfgoed van anderen. Verbanden zien tussen vroeger en nu en ontdekken dat niets er zomaar is. Kennismaken met de geschiedenis van Heemstede.

Via de andere menupagina's komt u bij de projecten.

: Peter Verwey, HTTPS://HV-HB.NL

Datum: 18:35 02.01.2013
       
E-mail*
Meer info
?
 
Naar boven