Voor de jeugd

Erfgoedproject Huis te Manpad

In de 17de en 18de eeuw lieten veel rijke burgers uit de steden, met name kooplieden en handelaars, een buitenplaats aanleggen in een voor hen meer aangename omgevingdan de stad. Nabijgelegen bos- en waterrijke gebieden hadden hierbij de voorkeur. De...

Erfgoedproject Blekersvaart

Doel en onderdelen Doel kennismaken met de ontstaansgeschiedenis van de Blekersvaart, ontdekken dat de Blekersvaart er niet zomaar is, dat er samenhang is met het verleden...

Een fietstocht van de HVHB voor jongeren

Hoe werkt het? De route is een doorlopende cirkel en je kunt dus overal opstappen; alleen wie de gehele route uitrijdt kan de prijsvraag oplossen. Alle vetgedrukte panden hebben een monumentenstatus; informatie erover kun je vinden op deze site,...
Naar boven