Actueel

Oproep bestuurslid Karakterbehoud

de hvhb zoekt een bestuurslid KARAKTERBEHOUD Behoud en waar mogelijk versterking van het historische karakter van Heemstede en Bennebroek is een van de belangrijkste doelstellingen van de HVHB. Dat doen we door het beoordelen van ontwikkelingen op...

2016: belangrijk jaar voor de HVHB

Uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst, publicatie van een nieuw boek, Manpadslaan gebied, versterking cultuurhistorische aspecten Algemene Begraafplaats Heemstede, monumenten beter zichtbaar en tastbaar, en dan natuurlijk nog al onze reguliere...

Ik zoek de geschiedenis van mijn huis

Regelmatig wordt de HVHB benaderd door mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van hun eigen huis of straat. Veel informatie hierover is inmiddels digitaal beschikbaar. Allereerst verwijzen we naar de bouwtekeningen van 1901 tot 2012 op de ...

Jaarprogramma 2015

Jaarprogramma HVHB 2015

Canon Heemstede-Bennebroek

In de Canon van Heemstede en Bennebroek maakt u aan de hand van 21 thema’s kennis met de belangrijkste onderwerpen uit de geschiedenis van Heemstede en Bennebroek. Elk thema bevat een hoofdartikel, een aantal kleinere artikelen (bij elk thema te vinden in ...

Boekje Leven op Leyduin‏

Landschap Noord Holland heeft afgelopen september het boekje ‘Leven op Leyduin’ uitgebracht. Het boekje beschrijft aan de hand van historische foto’s en kaartmateriaal de ontstaans- en bewoningsgeschiedenis van de buitenplaats Leyduin in Vogelenzang. Boven...

Excursie Hodshon Huis Haarlem

Dinsdag 22 oktober In 1794 liet Cornelia C. Hodson aan het Spaarne een woonhuis bouwen. ‘Keetje’ Hodshon was op dat moment 25 jaar oud. Het huis is uitgevoerd in neoclassicistische stijl. De buitenkant is ingetogen maar voornaam. Voor het interieur we...

Open Monumentendag

Zaterdag 14 september 2013, de hele dag Het thema van dit jaar is Macht en Pracht. Daarbij kan het gaan om monumenten van de geestelijke of de wereldlijke macht, de economische of de rechterlijke macht, grootgrondbezit of krijgsmacht. Rijkdom,...
Pagina's: 1 2 3 4
Naar boven