Privacy statement

De HVHB respecteert de privacy van de gebruiker van deze website (de “Gebruiker”) en draagt ervoor zorg dat de persoonlijke informatie die de Gebruiker aan de HVHB verschaft, vertrouwelijk wordt behandeld. Op de verwerking van persoonsgegevens door de HVHB zijn de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Persoonsgegevens worden zonder uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker door de HVHB niet verstrekt aan derden.

Naar boven