Jaarprogramma 2018

Jaarprogramma 2018 Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek
Ook in 2018 onderneemt en organiseert de HVHB verschillende activiteiten, vanzelfsprekend ook in ons Pomphuis naast de watertoren. Veel van ons jaarprogramma 2018 staat al vast, maar sommige activiteiten worden nog nader gepland. Wijzigingen in het programma zijn altijd mogelijk, raadpleeg daarom regelmatig de website. En geef u op voor onze e-mail nieuwsbrief!

De Tiltenberg in Vogelenzang.

13 februari     Excursie De Tiltenberg, Vogelenzang

De Tiltenberg is sinds 2006 een centrum voor kerkelijke opleidingen in Vogelenzang. Het biedt onderdak aan onder meer de priesteropleiding van het bisdom Haarlem-Amsterdam, er worden cursussen gegeven op pastoraal gebied en de bisschop woont er. Het bisdom kocht de Tiltenberg in 2003, maar er was al een rooms-katholieke voorgeschiedenis. Eind jaren ’20 kwam het terrein in bezit van de Vrouwen van Nazareth, een beweging van katholieke vrouwen met een celibatair-religieus leven (na de Tweede Wereldoorlog de Graalbeweging genoemd). In 1931 werd de eerste steen gelegd voor De Tiltenberg, een ontwerp van architect Jan Stuyt. De kleuren van dit oudste gebouw verwijzen naar de Mariadevotie. In de gangen zijn bijzondere vloermozaïeken bewaard gebleven. In 1953 werd een kapel toegevoegd door de broers Nico en Hans van der Laan. Sinds 2004 is dit een gemeentelijk monument. De kapel is gebouwd volgens een bijzonder systeem van maatverhoudingen, ‘het plastisch getal’. Het gehele gebouwencomplex ademt een mediterrane sfeer die is voortgezet in de binnentuin van Frans Kleijn.

Verzamelen: 14.00 u, Zilkerduinweg 375, Vogelenzang
Kosten: HVHB-leden gratis, niet leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: 20 personen
Opgeven bij: t.mascini@quicknet.nl of 023-5286496.

Graag uw telefoonnummer vermelden en een week van tevoren nogmaals uw komst bevestigen. Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.

21 februari     Koffie met HeerlijkHeden, 14.00 u in het Pomphuis (bij de watertoren)

Heeft u dat ook wel eens? U heeft een artikel in HeerlijkHeden gelezen en u wilt over dat onderwerp eigenlijk nog wel meer weten. Of u heeft er leuke, aanvullende informatie over. De redactieleden van HeerlijkHeden willen u graag in de gelegenheid stellen om met hen in gesprek te gaan. Vaak hebben zij over een bepaald onderwerp veel meer materiaal gevonden dan zij in hun artikel kwijt kunnen. Maar soms zit de redactie ook met vragen en wellicht kunt u hen daarbij helpen.

Op 21 februari om 14.00 u bent u - zonder afspraak - van harte welkom in het Pomphuis, waar we onder aanvullende informatie geven over Eikenrode (HeerlijkHeden 174) en de haardstenen laten zien die beschreven zijn in HeerlijkHeden 175. Wilt u over een ander, eerder verschenen artikel praten, dan vindt de redactie het prettig dat van tevoren te weten omdat die informatie dan speciaal opgezocht moet worden. U kunt dit doorgeven aan Ellen Kerkvliet, 023 538 3690 of ellenkerkvliet@gmail.com.

Mocht dit initiatief een succes blijken, dan wil de redactie elk kwartaal, kort na het verschijnen van HeerlijkHeden, een dergelijke bijeenkomst houden. 

27 maart         Lezing over architect Jan Stuyt

Hillebrand de Lange vertelt in het Pomphuis over architect Jan Stuyt. Samen met Jos Cuypers was hij de architect van het Heemsteedse raadhuis (1906-1907) en was hij de maker van het Uitbreidingsplan voor Heemstede (1908-1909). Hij heeft ook vele kerken op zijn naam, maar hier in de omgeving is zijn magnum opus toch het kleinseminarie Hageveld (1921-1922). Een interessante architect, dit jaar honderdvijftig jaar geleden geboren, over wie veel te vertellen valt.

Locatie: 14.00 u, Pomphuis, Watertoren 2, Heemstede
Kosten: HVHB-leden gratis, niet leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: 20 personen
Opgeven bij: Joke Dondorp, joke@dondorp.info

Graag uw telefoonnummer vermelden en een week van tevoren nogmaals uw komst bevestigen. Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.

3 mei               Wandeling op het terrein van GGZinGeest o.l.v. Martin Bunnik

GGZ inGeest was jarenlang bekend onder de naam Stichting Vogelenzang en is als psychiatrisch ziekenhuis onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van Bennebroek. In 1924 kocht de Vereniging tot Christelijke Verzorging van Geestes- en Zenuwzieken het terrein en tussen 1927 en 1933 verrees het omvangrijke complex van psychiatrisch ziekenhuis Vogelenzang. Het werd een dorp binnen Bennebroek met eigen voorzieningen. Duizenden patiënten hebben hier voor korte of langere tijd gewoond en er liggen honderden op het terrein begraven. De instelling was lange tijd de belangrijkste werkgever in het dorp Bennebroek. Door veranderingen in de zorg staan veel gebouwen momenteel leeg of zijn al verdwenen. Ook zijn er nieuwe paviljoens gebouwd om te voldoen aan de tegenwoordige eisen. GGZ inGeest en de gemeente Bloemendaal zijn bezig om het terrein gedeeltelijk opnieuw te ontwikkelen met zoveel mogelijk behoud van de monumentale waarden en het rustige en groene karakter van het gebied.

Ondanks de wijzigingen is er sprake van een uniek ensemble met grote cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het laat zien hoe in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw gedacht werd over de verzorging van psychiatrische patiënten. We lopen we langs het administratiegebouw, de paviljoens Beukenhorst en Lokhorst, de kerk, de directiekeet, de watertoren met bedrijfsgebouw die alle in dezelfde periode tot stand gekomen zijn. Ook maken we een wandeling door het bos en langs de begraafplaats. Tijdens de excursie wordt aandacht gegeven aan de historie en functioneren van Stichting Vogelenzang. Ook de toekomstige plannen komen aan de orde.

Verzamelen: voor het hoofdgebouw, 14.00 uur, Rijksstraatweg 113, Bennebroek
Kosten: HVHB-leden gratis, niet leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: 20 personen
Opgeven bij: evenementen@hv-hb of gerry.weijers@ziggo.nl, 023-5846234

Graag uw telefoonnummer vermelden en een week van tevoren nogmaals uw komst bevestigen. Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst. 

27 mei            Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat, stand HVHB

4 t/m 8 juni     Maatschappelijke stage 4de klas Hageveld

Het eindresultaat hiervan wordt vertoond op de Najaarsbijeenkomst van 8 november.

7 juni               Voorjaarsbijeenkomst HVHB, raadhuis Heemstede

Op het programma in ieder geval de uitreiking van de Burgemeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2018

augustus       Wandeling door de Burgwalbuurt in Haarlem

8 september  Open Monumentendag en Open dag nieuwe bewoners Heemstede

november      Wandeling ‘Hageveld in de herfst’ o.l.v. Hillebrand de Lange

8 november   Najaarsbijeenkomst HVHB, Trefpunt Bennebroek

Naar boven