HeerlijkHeden 172 (voorjaar 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 172

bijlage bij artikel ‘111 jaar kleindierenvereniging De Eendracht’

Begin 20ste eeuw regen de wasserijen langs de Blekersvaart zich nog in een lange rij aaneen. Achter deze voor Heemstede zo belangrijke bedrijfstak zit een kleurrijk verhaal over arbeidsintensief werk, vervoer van de was per vlet en paard en wagen, de teelt van bollen op de voormalige bleekvelden en niet te vergeten de stank van de putten en de vaart waar het vervuilde water op geloosd werd.

Een ander opmerkelijk industrieel bedrijf in Heemstede was de kamferstokerij die in de 18de eeuw gevestigd was op de buitenplaats Leeuw en Hooft. Ruwe kamfer werd hier gezuiverd en diende daarna als grondstof voor bijvoorbeeld kamferolie en kamferspiritus.

In 1906 werd in Heemstede Pluimveevereniging De Eendracht opgericht. De vereniging bestaat nog steeds en de leden wedijveren al sinds de oprichting met elkaar en met andere verenigingen in het fokken van het allerfraaiste kleindier.

Restaurant Landgoed Groenendaal viert dit jaar z’n eeuwfeest. Hein Uitendaal sr., kleinzoon van de eerste uitbater, heeft maar liefst vijftig jaar in het restaurant gewerkt.

In Bennebroek staan twee beelden die gemaakt zijn door Truus Loeff-van Someren Gréve. Deze beeldhouwster woonde van 1938 tot kort voor haar dood in 2001 in het schilderachtige huisje aan de Bennebroekerlaan dat bekendstaat als ‘het huisje van Loeff’.

René Dessing en Wim Dröge blikken vlak voor hun verhuizing terug op de elf jaar dat ze op Huis te Manpad gewoond hebben.

In dit nummer vindt u ook de kandidaten voor de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017.

Naar boven