HeerlijkHeden 173 (zomer 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 173

Binnenkort is het zover en heeft de HVHB een eigen werkplek en archiefruimte in het pomphuis naast de watertoren. De ruimte zal ook gebruikt worden om kleine tentoonstellingen en bijeenkomsten te houden. De deuren gaan, als het goed is, voor het eerst voor belangstellenden open op Open Monumentendag 9 september.

Over de libanonceder bij huize De Ceder op de Bronsteeweg doen veel verhalen de ronde. Hij zou geplant zijn door Carl Linnaeus of door de bekende tuinarchitect J.D. Zocher. Historisch onderzoek naar de plek waar de imposante boom staat, bracht verrassende feiten aan het licht.

Over de Indische buurten in maar liefst 61 steden en dorpen in Nederland wordt een boek gemaakt. Natuurlijk schreef de HVHB een bijdrage over de Indische buurt in Heemstede, te lezen in dit nummer. Vergelijk het huidige stratenplan eens met het herziene Uitbreidingsplan uit 1912.

Het grondgebied van de hofstede Croesbeek, vlak bij Woestduin op de grens van Heemstede en Vogelenzang, verbrokkelde door de aanleg van de Leidsevaart en later het spoor. Er resteert niets van. Ook het Bennebroekse muziekkorps Advendo is verdwenen maar daar is nog wél iets van over.

Voorbeelden van geslaagde restauraties zijn de toren van de St. Bavo aan de Herenweg en het Juffershuis bij Leyduin, hoewel bij het laatste eigenlijk sprake is van herbouw. In de verslagen met veel mooie kleurenfoto’s is te zien wat er tot stand gebracht is.

In dit nummer verder onder meer aandacht voor de gemeenteraadsnotulen van Heemstede in de periode 1907-1990, die door een initiatief van de HVHB binnenkort digitaal beschikbaar en doorzoekbaar zijn op de website van het Noord-Hollands Archief.

Naar boven