HeerlijkHeden jaargang 2017 (171 t/m 174)

HeerlijkHeden 172 (voorjaar 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 172

bijlage bij artikel ‘111 jaar kleindierenvereniging De Eendracht’

Begin 20ste eeuw regen de wasserijen langs de Blekersvaart zich nog in een lange rij aaneen. Achter deze voor Heemstede zo belangrijke bedrijfstak zit een kleurrijk verhaal over arbeidsintensief werk, vervoer van de was per vlet en paard en wagen, de teelt van bollen op de voormalige bleekvelden en niet te vergeten de stank van de putten en de vaart waar het vervuilde water op geloosd werd.

Een ander opmerkelijk industrieel bedrijf in Heemstede was de kamferstokerij die in de 18de eeuw gevestigd was op de buitenplaats Leeuw en Hooft. Ruwe kamfer werd hier gezuiverd en diende daarna als grondstof voor bijvoorbeeld kamferolie en kamferspiritus.

In 1906 werd in Heemstede Pluimveevereniging De Eendracht opgericht. De vereniging bestaat nog steeds en de leden wedijveren al sinds de oprichting met elkaar en met andere verenigingen in het fokken van het allerfraaiste kleindier.

Restaurant Landgoed Groenendaal viert dit jaar z’n eeuwfeest. Hein Uitendaal sr., kleinzoon van de eerste uitbater, heeft maar liefst vijftig jaar in het restaurant gewerkt.

In Bennebroek staan twee beelden die gemaakt zijn door Truus Loeff-van Someren Gréve. Deze beeldhouwster woonde van 1938 tot kort voor haar dood in 2001 in het schilderachtige huisje aan de Bennebroekerlaan dat bekendstaat als ‘het huisje van Loeff’.

René Dessing en Wim Dröge blikken vlak voor hun verhuizing terug op de elf jaar dat ze op Huis te Manpad gewoond hebben.

In dit nummer vindt u ook de kandidaten voor de David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017.


HeerlijkHeden 171 (winter 2017)

een paar pagina’s uit HeerlijkHeden 171

Mevrouw Van Lennep die een helder glaasje duinwater drinkt en verzucht dat ze dat ook zo graag in Amsterdam zou willen. Dat is de bekende anekdote, maar de werkelijkheid is anders. Er blijkt een vergeten initiator van het Waterleiding Bedrijf (1852) te zijn die evenveel erkenning verdient als Jacob van Lennep.

Een jubileum dat groots gevierd gaat worden is tweehonderd jaar Hageveld. De huidige school heeft z’n wortels in Driehuis. Hillebrand de Lange blikt terug op de rijke geschiedenis waar Hageveld zo trots op is.

Nog een jubileum, maar dan honderd jaar, wordt het hele jaar gevierd door Restaurant Landgoed Groenendaal. We bekijken speciaal de jaren dertig en veertig van het Verversingshuis, zoals het restaurant toen bekend stond.

Het Oude Slot in Heemstede is in de loop der eeuwen talloze malen afgebeeld, maar nogal wat oude prenten en schilderijen bevatten elementen die historisch onjuist zijn. Bij het vergelijken van al die afbeeldingen is het motto: zoek de verschillen.

Moerbalken en kinderbinten, klezoren en korbelen, dat zijn geen woorden die we dagelijks gebruiken. Maar de restauratiearchitect van het Wapen van Heemstede legt het haarfijn uit. Hij was verrast dat er veel meer historische elementen bewaard zijn, dan vooraf verwacht was.

Met het Adresboek Heemstede-Bennebroek 1918-1919 dat onlangs ter veiling kwam hebben we een nieuwe schat aan informatie tot onze beschikking. We lichten Bennebroek eruit en geven de complete lijst van alle adressen, met naam en beroep van het hoofd van het huishouden. Een mooi beeld van het dorp dat in 1918 tegen de twaalfhonderd inwoners telde.

In dit nummer verder een oproep om kandidaten voor te dragen voor de Erfgoedprijs 2017 en een voorlopig overzicht van de activiteiten van de HVHB in 2017.

Naar boven