Jaarprogramma 2017

Jaarprogramma Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek 2017

Ook in 2017 onderneemt en organiseert de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek (HVHB) weer verschillende activiteiten. In het jaar waarin de HVHB 70 jaar bestaat betrekken we als HVHB het Pomphuis naast de watertoren. Dit wordt onze werk-, archief- en expositieruimte. De openingsdatum moeten we nog bepalen en aan de inrichting moet nog veel gebeuren, maar we houden u hierover op de hoogte. En ook over wat u zou kunnen bijdragen!

Veel van ons jaarprogramma 2017 staat al vast, maar sommige activiteiten worden nog nader gepland. Wijzigingen in het programma zijn altijd mogelijk, raadpleeg daarom regelmatig deze pagina.


donderdag 23 februari: Excursie Paviljoen Welgelegen, Haarlem

Paviljoen Welgelegen is op dit moment het hart van de provinciale politiek, maar heeft een lange historie. Welgelegen werd in opdracht van de Amerikaans-Amsterdamse bankier Henry Hope gebouwd in de neoclassicistische Lodewijk XVI-stijl. De bouw startte in 1785 en werd in 1789 voltooid. In 1794 verliet Hope Welgelegen op de vlucht voor de Franse troepen, richting Engeland. In 1808 kocht Lodewijk Napoleon de buitenplaats, die hij omdoopte in Paviljoen Welgelegen. Na het vertrek van de Fransen kwam het pand in handen van het Koninkrijk der Nederlanden.

Programma:
- ontvangst in de Lodewijk Napoleonzaal met koffie, thee en water
- inleiding over de geschiedenis van het gebouw en zijn bewoners in de Statenzaal
- rondleiding door een ervaren gids, met een bezoek aan de ‘Hopezaal’ en andere historische vertrekken

Verzamelen: 10.30 uur, melden bij receptiebalie provinciehuis, Dreef 3, Haarlem.
Kosten: HVHB-leden gratis, niet-leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: maximaal 30
Parkeren: parkeergarage bij het Provinciehuis (betaald parkeren)

Opgeven bij: Theo Jonckbloedt, 023-5294499 of Marijke van Donge, vandonge47@gmail.com, graag uw telefoonnummer vermelden.
Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.


zondag 12 maart: 70-jarig jubileum HVHB

Op 12 maart 1947 werd de Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek opgericht. Deze dag vieren we in stilte, denkend aan alle vrijwilligers die veel tijd en energie hebben gestoken om Heemstede en Bennebroek mooi en karaktervol te houden en aan al onze leden. Op vrijdag 17 maart is er een (besloten) jubileumborrel voor alle (oud)vrijwilligers.


dinsdag 21 maart: Excursie Grote of Sint-Bavokerk, Haarlem

We kennen allemaal de Grote of Sint-Bavokerk aan de Grote Markt in Haarlem, misschien vooral van buiten. Boven op de middeleeuwse gotische kruiskerk, gebouwd tussen 1370 en 1520, staat de houten, met lood beklede toren, waarvan het topje zich op 75 boven de grond bevindt. Vanaf 1559 was de kerk de kathedraal van het nieuw opgerichte bisdom Haarlem, totdat hij na de Reformatie een protestants bedehuis werd. We willen u graag, onder leiding van een gids, de binnenkant van de kerk laten zien om daar nog veel meer te weten te komen.

Verzamelen: 10.00 uur bij de ingang van de kerk, Grote Markt 22 (noordzijde)
Kosten: HVHB -leden gratis, niet- leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: maximaal 20

Opgeven bij: Marijke van Donge, vandonge47@gmail.com, graag uw telefoonnummer vermelden
Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.


vrijdag 31 maart t/m zondag 2 april: Heemsteedse Kunstbeurs

Voor de vijfde keer wordt de Heemsteedse Kunstbeurs georganiseerd, dit jaar opnieuw in Sportplaza Groenendaal, Sportparklaan 16. De HVHB toont op haar stand een stilleven van de Heemsteedse kunstenaar Herman Heuff, tot op heden onbekend en in privébezit. Meer informatie over de beurs vindt u op www.heemsteedsekunstbeurs.nl


donderdag 20 april: Hofjeswandeling de ‘Groene Oases’, Haarlem

De historische hofjes van Haarlem worden wel de groene oases van de stad genoemd. De hofjes die we gaan bekijken zijn van de 14de tot in de 19de eeuw gesticht. Het hofje van Bakenes uit 1395 is het oudste. De hofjes waren bedoeld voor behoeftige ouderen en bejaarde vrouwen. Het programma voor 20 april staat nog niet helemaal vast, maar we zullen in ieder geval worden rondgeleid door een ervaren gids.

Verzamelen: 10.30 uur, Grote Markt bij het standbeeld van Lourens Jansz Koster
Kosten: HVHB-leden gratis, niet-leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: maximaal 30
Opgeven bij: Joke Dondorp, joke@dondorp.info, graag uw telefoonnummer vermelden
Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.

woensdag 10 mei: Wandeling duinboerderijen Huis te Vogelenzang

Tot zo’n tweehonderd jaar geleden werd het duingebied bij Vogelenzang uitsluitend gebruikt voor de jacht en het weiden van schapen. Maar begin 19de eeuw namen W. Ph. Barnaart, D.T. Gevers van Endegeest en anderen het initiatief om de duinvalleien in cultuur te brengen. Dat was geen eenvoudige opgave. De valleien werden geëgaliseerd en in akkers verdeeld. Rond de akkers werden greppels gegraven om het overtollige water af te voeren en werd beplanting aangebracht tegen verstuiving en voor de productie van hakhout. Het ongedierte (de konijnen) werd uitgeroeid en de akkers met compost en mest van schapen en koeien in cultuur gebracht. Er werden boerderijen gebouwd en veldwegen aangelegd. Door de verdroging van het duingebied, veroorzaakt door de waterwinning, kwam in de loop van de 20ste eeuw een einde aan het boerenleven in dit gebied. Maar veel sporen van de agrarische activiteiten, zoals hakhoutbosjes, veldwegen, contouren van greppels, beken en akkers, zijn nu nog in het duinlandschap terug te vinden.

De wandeling start op het parkeerterrein van ’t Panneland aan de Vogelenzangseduinweg (parkeren met de auto kost € 2,-, fietsen gratis). We bezoeken de voormalige aardappelveldjes bij de Kwekerij en nabij de Lange Hoeken en de voormalige duinboerderij (niet toegankelijk) en de croft (tuinbouwakker) op het Landgoed ’t Huis te Vogelenzang. Tijdens de excursie wordt gebruik gemaakt van historische kaarten en worden afbeeldingen getoond van verdwenen duinboerderijen.

Verzamelen: 14.00 uur parkeerplaats ‘t Panneland
Kosten: HVHB-leden gratis, niet leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: 20 personen
Opgeven bij: evenementen@hv-hb.nl of gerry.weijers@ziggo.nl.

Graag uw telefoonnummer vermelden

Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.

zondag 21 mei: Voorjaarsmarkt Binnenweg/Raadhuisstraat

Op de jaarlijkse Voorjaarsmarkt in Heemstede staat de HVHB met een stand, waarschijnlijk ter hoogte van de winkelgalerij. Op 21 mei hebben we een primeur: een speciale boekuitgave Winkeltjes in de Indische Buurt, gebaseerd op onze artikelenreeks in De Heemsteder. Het boek heeft een omvang van 24 pagina’s, formaat A4, met veel kleurenfoto’s van toen en nu. De oplage is gelimiteerd tot 100 stuks. De prijs voor leden van de HVHB is € 12,50, voor niet-leden € 15,-. U kunt het boek inzien in de stand en dan direct aanschaffen (maximaal twee per persoon), want op = op


maandag 29 mei t/m vrijdag 2 juni: Maatschappelijke stage 4e klas Hageveld

De HVHB biedt leerlingen gedurende deze week een stage aan. Het eindresultaat hiervan wordt vertoond op de Najaarsbijeenkomst van 9 november.


donderdag 8 juni: Voorjaarsbijeenkomst HVHB

Aanvang 19.30 uur. Programma wordt nader bekend gemaakt. Tijdens deze bijeenkomst vindt in ieder geval de uitreiking van de Burgermeester David Eliza van Lennep Erfgoedprijs 2017 plaats.


zaterdag 17 juni: Excursie Huis te Manpad, unieke kans om binnen te kijken.

Zoals u in het interview in HeerlijkHeden 172 kunt lezen, zijn de bewoners van Huis te Manpad verhuisd en staat het huis momenteel leeg. We hebben de unieke kans gekregen om eenmalig het huis in te mogen, maar dan uitsluitend met leden van de HVHB in een beperkt aantal. In totaal kunnen zes groepen van tien personen een half uur binnen kijken op de begane grond en in de kelder. U kunt dan onder meer de prachtige 18de-eeuwse behangsels in de eetzaal bewonderen, de stucwerkornamenten in de plafonds, de grisailles boven diverse deuren en de keuken die in 1721 werd ingericht in het onderhuis.

Verzamelen: onderaan de trap naar de hoofdingang
Excursietijden: 13.00, 14.00 en 15.00 u, steeds twee groepen van tien.
Kosten: gratis, de excursies zijn uitsluitend voor HVHB-leden
Deelnemers: maximaal 60 personen
Opgeven bij: evenementen@hv-hb.nl of bij Annemarie Thoolen aathoolen@ziggo.nl.

Graag uw telefoonnummer vermelden

Eén week van tevoren nogmaals bevestigen dat u komt en bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.


woensdag 26 juli: Excursie Rederijkerskamer “Trou moet blijcken”

Het prachtige pand van Trou moet Blijcken in de Grote Houtstraat in Haarlem is in 2014 beschadigd door brand op de bovenste verdieping. Gelukkig ging de unieke collectie van houten blazoenen uit 1606 niet verloren, maar liep alleen waterschade op. Ook de karakteristieke voorgevel bleef bewaard, inclusief de zinken beelden van de pelikanen. Trou moet Blycken is nu is een besloten herensociëteit met circa 250 leden, die ‘broeders’ worden genoemd. Ze komen voort uit ‘d’Aloude Rethorijckkamer der Pellicanisten’. Deze rederijkerskamer bestond al vóór 1503. In het gemeentearchief van Haarlem bevindt zich een stuk uit 1503 waarin Trou Moet Blycken ‘de oude kamer’ wordt genoemd. Een rederijkerskamer bestond uit een groep burgers met belangstelling voor dichtkunst en toneelspel. Zij werden door het stadsbestuur ook wel ingeschakeld bij feesten, het organiseren van optochten en toneelvoorstellingen in het openbaar. Ook in de huidige sociëteit spelen toneel, dichtkunst en welsprekendheid nog steeds een belangrijke rol.

De restauratie nam bijna drie jaar in beslag en is, als wij Trou moet blijcken bezoeken, nog maar net voltooid.

Verzamelen: 10.30 uur. Grote Houtstraat 115, Haarlem.
Kosten: HVHB-leden gratis, niet leden € 5,- (graag vermelden of u lid bent)
Aantal deelnemers: 20 personen.
Opgeven bij: evenementen@hv-hb.nl

Graag uw telefoonnummer vermelden

Bij verhindering tijdig afmelden i.v.m. wachtlijst.


augustus: bezoek Fort IJmuiden

Nadere informatie volgt.


zaterdag 9 september: Open Monumentendag

Het thema van dit jaar is ‘Boeren, burgers en buitenlui’. Op deze dag kunt u verschillende monumenten bezoeken, die wellicht niets te maken hebben met het thema, maar die hiervoor speciaal opengesteld worden. Nadere gegevens volgen.


zaterdag 9 september: Open dag nieuwe bewoners Heemstede

De HVHB biedt de nieuwe inwoners van Heemstede in samenwerking met de gemeente een rondrit in een klassieke NZH bus door historisch Heemstede aan. Ondertussen vertellen we ze van alles over de geschiedenis van ons prachtige dorp. Want iedereen die in Heemstede komt wonen, moet iets weten over de geschiedenis van ons dorp.


oktober: Lezing Watermanagement

Nadere informatie volgt.


donderdag 9 november: Najaarsbijeenkomst

Aanvang 19.30 uur. Programma wordt nader bekend gemaakt.


Deelname aan excursie bevestigen

Het komt regelmatig voor dat één of meer mensen op de dag van een excursie waarvoor ze zich hebben opgegeven toch niet komen. Dat betekent dat iemand anders in die plaats had kunnen gaan en soms betekent het ook dat we onnodige extra kosten maken, bijvoorbeeld voor een extra gids. Onze gezellige excursies zijn gratis. Als kleine tegenprestatie vragen we u om één week voor de excursiedatum nogmaals te bevestigen dat u komt. Noteer ook dat dus in uw agenda. Dat is voor iedereen plezierig. Het maakt dat u de excursie niet per ongeluk vergeet en dat er zoveel mogelijk mensen mee kunnen.

Naar boven