Wie we zijn

Jaarverslag en jaarstukken 2016

Hieronder vindt u: Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 26 mei 2016 Het jaarverslag 2016 van de HVHB Het financieel verslag 2016 en de begroting 2017

Jaarverslag en jaarstukken 2015

Hieronder vindt u: Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 4 juni 2015 Het jaarverslag 2015 van de HVHB Het financieel verslag 2015 en de begroting 2016

Commissies

Naast het bestuur kent de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek een aantal commissies die specifieke werkzaamheden verrichten. De redactie verzorgt ons tijdschrift HeerlijkHeden, dat viermaal per jaar verschijnt. Op onze website kunt u trouwens...

Jaarverslag en jaarstukken 2014

Hieronder vindt u  Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 3 juni 2014 Het jaarverslag 2014 van de HVHB Het financieel verslag 2014 en de begroting 2015

Jaarverslag en jaarstukken 2012

Hieronder vindt u het Verslag van de Algemene Ledenvergadering van de HVHB van 31 mei 2012 het Jaarverslag 2012 van de HVHB het Financieel verslag 2012 en begroting 2013

Jaarverslag en jaarstukken 2013

Hieronder vindt u  Het verslag van de Algemene Ledenvergadering van 23 mei 2013 Het jaarverslag 2013 van de HVHB Het financieel verslag 2013 en de begroting 2014

Statuten

STATUTEN Statuten van de vereniging ‘Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek’ gevestigd te Heemstede, na wijziging van de statuten, blijkens akte op 15 oktober 2008 verleden door mr E.H. Huisman, notaris te Heemstede. NAAM EN ZETEL Artikel 1 ...

Jaarverslag en jaarstukken 2007

Hieronder vindt u het Jaarverslag 2007 van de HVHB het Financieel verslag 2007 JAARVERSLAG 2007 VAN DE VERENIGING OUD HEEMSTEDE-BENNEBROEK In 2007 is onze vereniging 60 jaar oud geworden. Voor sommige mensen is een dergelijke leeftijd het...

Jaarverslag en jaarstukken 2008

JAARVERSLAG VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HEEMSTEDE-BENNEBROEK 2008 Vanaf 2008 draagt onze vereniging niet langer de naam Vereniging Oud Heemstede-Bennebroek (VOHB). Om een duidelijker beeld te scheppen van onze vereniging en van onze activiteiten heeft...
Pagina's: 1 2 3
Naar boven